Kristus dėl mūsų NUMIRĖ IR PRISIKĖLĖ!

DIEVAS LAUKIA MŪSŲ!

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ
Velyknakčio liturgija – 20 val.

SEKMADIENĮ (Šv. Velykų dieną)
Šv. Mišios – 12 val.

Adresas

Vilniaus g. 31, LT–44286, Kaunas

Pamaldų laikas

Šiokiadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Sekmadieniais – 19 val.

Adoracija

Vyksta visą parą